Andelshästar

globalw2

Global Woman

Välstammad 3-åring efter S.J's Caviar och en fin moderslinje. Global Woman är uppdelad i 25 andelar.

ANDELAR TILLGÄNGLIGA